Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

18. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry mente, at det er dejligt at mødes igen - selv om det er virtuelt.


Bodil melder Hans Ejner og Jens Henry til temadagen i Sundhed og Ældre den 6. maj.


Hanne Ø. deltog den 23. marts i Webinar om sundhedsaftale. Der kommer referat med plancher og link til webinaret til medlemmerne af Ældrerådet.

Der var stor fokus på kronikere, forebyggelse, psykiatri og koordineringen mellem region, kommuner og praktiserende læger.

Indholdet i sundhedshuse blev også drøftet på webinaret.

Flere steder er der etableret akutteams - som i Herning Kommune.

Corona-samarbejdet i hele sundhedsområdet har virket rigtig godt.

Der var også fokus på rekruttering til hele sundheds- og ældreområdet.

Hans Ejner, Inge og Jens Henry deltog også i webinaret..


Mads opfordrede til at læse læserbrev fra 11. marts i Herning Folkeblad fra Karlo Brondbjerg.