Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

17. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget til temadagen 1. oktober arbejder videre. Oplægsholder og sted er booket som i 2020.


Valgudvalget har holdt møde den 22. marts og holder igen møde den 14. april.


Oversigt over bruger-pårørenderåd og medlemmer heraf fra Ældrerådet sendes med refatet til brug for arbejdet med genåbning af centre - se pkt. 15.

De personer fra Ældrerådet, som er tilknyttet et plejecenter uden et aktivitetscentre kan indgå i arbejdet for et andet aktivitetscenter.

Også medlemmer af seniorrådene tænkes ind i fordelingen.


Bilag

  • Repræsentanter fra Ældrerådet i Brugerpårørenderåd