Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

46. Godkendelse af referat fra sidste møde

47. Kulturpolitik

48. Evaluering af konference d. 3. maj 2016

49. Økonomi og budgetopfølgning

50. Nyt fra formanden

51. Nyt fra rådets medlemmer

52. Nyt fra nedsatte udvalg

53. Dato for næste møde

54. Eventuelt