Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

48. Evaluering af konference d. 3. maj 2016

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af konference d. 3. maj 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

11 medlemmer af Ældrerådet har deltaget i konferencen i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2016.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer medlemmerne hver i sær fra de forskellige seminarer.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif gav udtryk for et godt årsmøde med gode indlæg. Han fik et godt indtryk af Sundheds- og Ældreminister Sophie Lødhe.
Sygehuspræst Preben Koks oplæg om magt og magtesløshed gjorde virkelig stort indtryk.
Gode eksempler fra hans funktion på sygehuset.
Kan sammenstilles lidt med ophold på plejehjem.

Flere medlemmer var enige med formanden.


Leif: Seminar S. Sammenhæng på tværs af sundhedssystemer - sundhedsaftaler.
Lang vej igen - især på det tekniske plan.
Kunne være godt med et indlæg fra en praktiserende læge.

Leif: Seminar T. Vellykket rehabileringsforløb.

Godt oplæg fra Socialstyrelsen.

Fik udleveret en håndbog om rehabiliteringsforløb.
Håndbog bestilles til alle hos Socialstyrelsen.

Bodil: Seminar Ø. Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos frontmedarbejderne.

SOSU-uddannelserne skilles i 2017. Hjælpere hører under Serviceloven og assistenter under Sundhedsloven.
Der vil være en ændring i adgang og merit fra 2017.
Længden på uddannelserne er uændret.

Bodil: Seminar V. Svære overgange lettes med det rette akutberedskab og ledelsesfællesskab.

Indlæg ud fra forløb med ambulancer, indlæggelser og i hjemmet.
Fokus på folk, som ikke har kontakt i forvejen.

Birde: Seminar Å. Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv.

Oplæg fra tandlæge.
Dårlige mundhygiejne har stor indflydelse på sundhedstilstanden og den psykiske tilstand.

Hanne og Hans Ejner: Seminar X. Samarbejde mellem kommune og pårørende.
Stor belastning for de pårørende, når der er behov for hjælp.
Også til praktiske opgaver så som kørsel.
Forslag om pårørendepolitik og pårørendekonsulenter.


Hanne og Hans Ejner: Seminar W. Når sundhedspolitikken flytter ud i hjemmene.

Godt oplæg om virtuel genoptræning i hjemmet.

Øvelserne vises på iPad og med redskaber bragt til hjemmet. Overvågning fra centralt hold. Møde en gang ugentlig.  
Meget stor udviklingspotientiale. Meget få transportomkostninger.

Peter: Seminar Y. Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse.
Om de praktiserende læges rolle i sundhedsvæsenet. Forebyggende besøg ville være ønskeligt. Manglende samspil på tværs i sundhedsvæsenet.

Svend Erik: Seminar Æ. Telemedicin - en vigtig brik (i fremtidens) sundhedsvæsen?

Positiv oplevelse for modtagere og en økonomisk gevinst.  Oplevelse af frihed.
Målinger foretaget i hjemmet af patienten selv kan give svar med det samme. Stor positivitet fra deltagere.
Vidensdeling ved hjælp af billeder til læge fra sygeplejersker - hjælp med det samme.

Jens Henry: Seminar U. Idræt og motion for ældre - fysisk træning for livet
Aktiv liv giver en aktiv aldring. Jens Henry bad alle deltage i en praktisk øvelse, som kunne udføres alene og i hjemmet.
Gratis og med stor virkning.