Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

47. Kulturpolitik

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Kulturpolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har bedt om repræsentanter fra Ældrerådet til deltagelse i en "kultursamtale".

Sagsfremstilling

Mødet finder sted fredag d. 27. maj kl. 10:30 - 12:30 på Herning Bibliotek.

De ønsker 3-4 repræsentanter fra Ældrerådet.

Udover dette møde afholdes et møde for alle d. 30. maj kl. 18:30 på Herning Bibliotek.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udpeger 3-4 repræsentanter til mødet d. 27. maj
Formanden indstiller,

Beslutning

Fra Ældrerådet tilmeldes Ruth Nørgaard, Peter Olesen, Jens Henry Jensen og Niels Hedegaard.

Leif opfordrede de øvrige medlemmer til at deltage i det åbne møde den 30. maj kl. 18.30.