Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

53. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde var fastlagt til den 15. juni 2016. Der er afbud fra Leif til dette møde.
Mødet flyttes derfor til den 14. juni 2016.