Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

52. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om program for temadag den 1. oktober 2016

Temadagen holdes på Toftebo i Hammerum.
Prisen fastsættes til 100 kr. pr. deltager.
Der er mulighed for 150 deltagere.
Emnet i 2016 er Diskriminering af ældre.
Muligvis udelades dette på indbydelsen.

Program for temadagen blev godkendt.

Bodil og Lotte udarbejder forsag til indbydelse.