Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

51. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil deltager i planlægsmøde den 2. Juni 2016 forud for Frivillighedsdagen i september måned.

Bodil har efterfølgende oplyst, at det er fredag den 26. august, der er frivilligdag på Torvet.


Bodil orienterede om Søndagscafé på Lindegården. Næste gang - den 28. maj 2016 er der udflugt til motorvejsbyggerierne omkring Herning. Slutter i Kølkær til kaffe og rundvisning i Brunkulsmuseet.
Der er lejet en bus til fælles transport. Deltagertallet stadig stigende.

Ruth orienterede om, at Bodil har været på Sandfeldgården for at orientere om projektet Søndagscafé. Sandfeldgården vil forsøge at lave tilsvarende.