Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

50. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 28. april 2016 blev der afholdt temamøde på FuglsangsøCentret om Fremtidens bofællesskab for borgere med demens.
Det var et godt møde. Der blev udarbejdet konceptforslag ud fra input på mødet. Der afholdes nyt møde den 24. maj. Leif opfodrede interesserede til at deltage.

Regionsældrerådet har orienteret om nyt i forhold til blodprøvetagningssteder fra 1. juli 2016.

Læs mere herom på www.blod.rm.dk


I forhold til valgmetode til næste ældrerådsvalg vil Leif undersøge om der er mulighed for fremmødevalg.
Dette drøftes på møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

Drøftelse af synliggørelse af Ældrerådet frem til næste valg. Leif har fået en henvendelse fra firmaet, som har lavet folderen om Ældrerådet.  Leif har takket nej til både ny folder og videofilm på grund af reklameindholdet.


På møde med seniorrådene drøftes synliggørelse frem mod valget i 2017.
Der skal i arbejdet være fokus på forskellen mellem Ældreråd og ÆldreSagen.
Folderen kan uddeles den 24. maj på mødet på Fuglsangsøcentret.

Der var forslag om visning af spot i forbindelse med valg til Ældrerådet på skærmene på biblioteket og Apoteket.

Leif har medvirket i en artikel om i Bladet Faglige seniorer - primært om Ældrerådet. Overskriften på artiklen er "Glemmer du - så husker jeg".

 Artiklen kopieres til medlemmerne.