Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

49. Økonomi og budgetopfølgning

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif orienterede om, at merforbruget 2015 på ældreområdet er overført til 2016. Det besluttes i SOS på næste møde om overførslen medfører korrigerende handlinger i 2016.
Budgetkonference er afholdt i april måned. Endelig beslutning om budget 2017 foregår i august 2016.

 

På byrådsmøde den 17. maj har de behandlet en ny befolkningsprognose. De 75-84 årige stiger med 20% inden 2020 og med 60% inden 2030.

Fordeling af Herning Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" er godkendt i Byrådet.

Ministeriet har efterfølgende givet tilsagn om at Herning Kommune modtager 14,7 mill. kr. i 2016. Der skal aflægges særskilt regnskab for at vise, at midlerne er brugt som det er foreslået.

 

Bodil efterspørger den færdige værdighedspolitik.