Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Ny pårørendestrategi

3. Ny kontrakt på fritvalgsområdet

4. Min Medicin Med - et projekt hos Hospitalsenheden Vest

5. Temadag - Tilsyn i ældrepelejen

6. Ældrerådets opgaver i forbindelse med ældrerådsvalget i 2017

7. Nyt fra formanden

8. Nyt fra rådets medlemmer

9. Nyt fra nedsatte udvalg

10. Dato for næste møde

11. Eventuelt