Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

6. Ældrerådets opgaver i forbindelse med ældrerådsvalget i 2017

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådets opgaver i forbindelse med ældrerådsvalget i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I efteråret 2017 skal der afholdes valg til Ældrerådet for perioden 2018-2021.

Der er sendt en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om ændring af ældrerådsvalget, så det bliver et fremmødevalg. Der er ikke truffet beslutning om dette endnu.

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil i forbindelse få forskellige opgaver forud for valget. Der skal blandt andet arbejdes på, hvordan valget kan blive mere synligt og hvordan der kan findes kandidater forud for valget.

Der ønskes en drøftelse af håndtering af de forskellige opgaver, som kommer i forbindelse med valget.

Indstilling

Formanden indstiller,

at opgaverne og håndteringen af disse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Sagen om ændring af ældrerådsvalg til fremmødevalg bliver sandsynligvis behandlet i Økonomi- og Erhvervsrådet den 27. februar 2017.

Valget til Kommunalvalg er fastsat til den 21. november 2017.

 

Opgaver/spørgsmål forud for ældrerådsvalget:

Hvordan finder vi kandidater?

Hvordan får vi pressedækning?

Skal vi afholde møder eller sende materiale ud til seniorråd og foreninger?

Hvordan griber vi valget an?

Afholdelse af valgmøder i samarbejde med seniorrådene?

Hvordan er reglerne for stillere - tidsfrist m.v.?

Kan der sendes billedmateriale sammen med valgkort?

Materiale med link til billedmateriale sammen med valgkort?

 

Der var enighed om at sende regler til seniorrådene, når de er fastlagt.

 

Valgudvalget, som består at Bodil, Niels og Lotte laver et udkast til Ældrerådets møde i marts.