Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

11. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

2 vingaver uddelt i anledning af 2 x 75 års fødselsdag.

 

På mødet i februar drøftes kørselsordninger - input fra visitationsenheden.

 

Den 26. januar kl. 19.30 fejrer Røde Kors deres 75 års jubilæum i Hedeagerkirken i Herning.

 

Bogen fra Ældresagen - Nødbolig eller lysthus - om plejecentre blev uddelt til Bodil, Svend Erik og Jens-Henry.