Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

9. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om at 1. oktober 2017 falder på en søndag.

 

Ældrerådet besluttede at holde Ældrerådets temadag mandag den 2. oktober 2017.

Udvalget arbejder videre ud fra denne dato.

 

Der var enighed om, at det var en god ide at underholdningen igen var Citrondrengen som i 2016.