Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

8. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne orienterede om, at man har åbnet en demenslandsby i Svendborg. Den kan eventuelt bruges som inspiration i høringsperioden.

 

Bodil orientede om, at Herning Kommune har indbudt til 3 møder om søndagscafe. På de 3 møder, skal hun give oplæg og har fået nogle af deltagerne med fra Lindegården.

Flere fra Ældrerådet deltager i en eller flere af de 3 møder.

 

Bodil orieneterede om, at der er holdt Nytårskur på Lindegården med 45 deltagere.

 

Jens Henry orienterede om, at der i seniorråd øst er der nedsat en gruppe til at arbejde med søndagscafe.

 

Mads orientede om, at der i Snejbjerg holdes søndagscafe med 20-25 deltagere - har fungeret i ca. 20 år. Det er dog ikke som på Lindegården, da det er aktive ældre.