Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

7. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Læserbrev: Skal de ældre nu selv betale for deres gaver?

Indlægget handler om penge fra regeringen til etablering af køkkenener på leve-bo-miljøer på plejecentrene. Leif har talt med Søren Liner Christensen, som gav udtryk for, at det endnu ikke er besluttet, hvordan det løses i Herning Kommune, herunder hvilket køkken der skal eventuelt lukkes.

 

Midttrafik har sendt materiale om høring i forhold til ændring af køreplaner. Medlemmerne har fået sendt materialet til gennemsyn (på nettet).

Der sendes ikke høringssvar.

 

Herning Folkeblad har haft en forside med teksten: Ældre i lang kø til plejehjem.

Af de 70, som er på venteliste til plejehjem, er der en del, som venter på et bestemt plejecenter.

Der åbnes nu 16 pladser på Fuglsangsøcentret på grund af den lange venteliste.