Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

4. Min Medicin Med - et projekt hos Hospitalsenheden Vest

Sagsnr.: 29.00.00-G01-5-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Min Medicin Med - et projekt hos Hospitalsenheden Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hosptalsenheden Vest (Herning, Holstebro og Lemvig) indfører nye medicinarbejdsgange.

De nye medicinarbejdsgange kalder vi "Min Medicin Med". De har fokus på at forbedre medicinsikkerhed, og gerne bidrage til, at man som patient får bedre forståelse for den nye medicin og planen for, hvordan det skal tages.

Sagsfremstilling

I praksis betyder de nye arbejdsgange, at man som patient ved indlæggelse medbringer egen medicin i originalpakninger (ikke kun ophældt i dosisæsker mm).
Vi kan lettere i dialog med patienten opklare, hvad man faktisk tager af medicin. På den måde kan vi forebygge medicinfejl ved indlæggelse og udskrivelse fra hospital.
Hvis det er muligt vil vi gerne have at man anvender sin egen medicin under indlæggelse, og har man brug for ny medicin under indlæggelse, supplerer vi den med mindste pakke, vi kan skaffe.
Har man ikke medbragt medicin, kan pårørende måske være behjælpelige med at skaffe det, og ellers sørger vi selvfølgelig for det.
Medicineringen foregår til forskel fra tidligere ved dit sengebord (her er medicinen låst inde i) og sammen med en sygeplejerske. Det er her I kan få en snak om: Hvordan medicinen virker, tages den korrekt, og på hvilket tidspunkt skal medicinen tages m.m.
Der kan være perioder, hvor du ikke selv kan håndtere medicinen, der gør vi det selvfølgelig for dig.

Disse nye arbejdsgange er påbegyndt i november 2015 og forventes endeligt indført i alle afdelinger ved udgangen af 2017.


I kan læse mere om de nye arbejdsgange ved at klikke jer ind på vores hjemmeside
http://vest.intra.rm.dk/min-patient/aktuelle-projekter/min-medicin-med/

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at orienteringen gives videre til seniorrådene
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådets repræsentanter kan supplere med en orientering om dette materiale på næste møde i de 4 seniorråd.

Bilaget sendes til de 4 formænd, så de kan sætte punktet på dagsorden.

Bilag

  • Postkort og plakat