Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. januar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

5. Temadag - Tilsyn i ældrepelejen

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Tilsyn i ældrepelejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til temadagen Tilsyn i ældreplejen.

Sagsfremstilling

Den 23. februar 2017 holdes temadagen i Viborg.

Program vedlagt.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

Tilmeldingsfrist er den 10. februar 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Bodil, Jens Henry, Leif, Svend Erik og Niels tilmeldes. Kørsel aftales på næste møde.

Bilag

  • Invitation til temadag - Tilsyn i ældreplejen