Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

31. Godkendelse af referat fra sidste møde

32. Boblberg

33. Sammenhængskraft i hverdagen – og erfaringer fra corona-krisen

34. Orientering om Regnskab 2019 og Forårsopfølgning 2020

35. Nyt fra formanden

36. Orientering fra Danske Ældreråd

37. Nyt fra rådets medlemmer

38. Nyt fra nedsatte udvalg

39. Dato for næste møde

40. Eventuelt