Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde i lokalet Konsulen

Dagsordenpunkter

36. Orientering fra Danske Ældreråd

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering fra Danske Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd har til formanden sendt information om pneumokokvaccination samt inspirationskatalog om besøg på plejehjem

 

Sagsfremstilling

Pneumokokvaccination

Målgruppen for pneumokokvaccination bliver udvidet fra den 15. juni, så den nu omfatter samtlige over 65 år. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker.

 

For at reducere antallet af sårbare patienter under COVID-19 iværksatte Folketingets partier og regeringen i april måned en ny vaccinationspakke, som skal reducere antallet af sårbare patienter, der rammes af alvorlige infektionssygdomme. Vaccinationspakken indeholder bl.a. et tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.

 

Da der indledningsvist kun var godt 400.000 ud af samlet 1,2 millioner nødvendige doser af pneumokok-vacciner til rådighed, er gruppen, der i første omgang kan modtage vaccinationen, begrænset til at omfatte de mest sårbare grupper. 

 

På nuværende tidspunkt bliver vaccinen derfor tilbudt alle på plejehjem m.v., personer over 65 år med høj risiko for pneumokoksygdom pga. en kronisk sygdom, personer under 65 år med særlig høj risiko for pneumokoksygdom samt andre patienter uanset alder med alvorlige sygdomme og tilstande, der efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

 

Nu er der tidligere end forventet kommet 300.000 ekstra dosis pneumokokvacciner til landet, og målgruppen kan derfor allerede fra 15. juni blive udvidet til også at omfatte alle over 65 år.

 

Inspirationskatalog om besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort et inspirationskatalog på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte med coronavirus med konkrete eksempler på, hvordan plejecentre kan etablere sikre rammer for besøg på udendørsarealer.

 

I inspirationskataloget kan man læse om og se billeder af, hvordan forskellige plejecentre har benyttet sig af forskellige løsninger for besøg, som alle tager hensyn til retningslinjerne for forebyggelse og begrænsning af smitte med COVID-19.

 

Inspirationskataloget vedlagt.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • Besøg udendørs på plejecentre - katolog