Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

102. Godkendelse af referat fra sidste møde

103. Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan

104. Demensstrategi

105. Invitation til stormøde i Fårvang

106. Mødeplan for 2017

107. Nyt fra formanden

108. Nyt fra rådets medlemmer

109. Nyt fra nedsatte udvalg

110. Dato for næste møde

111. Eventuelt