Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

105. Invitation til stormøde i Fårvang

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til stormøde i Fårvang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regionsældreråd Midtjylland indbyder til Stormøde den 28. november 2016 i Fårvang.

Sagsfremstilling

Programmet er koncentreret om 2 områder:

Sundhedsperspektiv med vægt på kommunale opgaver

Oplæg om og drøftelse af vores arbejde i de kommunale råd

 

Pris for deltagelse er 425 kr.

Tilmeldingsfristen er den 16. november 2016.

 

Programmet er vedlagt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Stormødet starter kl. 8.45 i stedet for kl. 9, som der står i programmet.

Leif, Niels, Mads, Hans Ejner, Jens Henry, Henning, Svend Erik tilmeldes.

Leif og Henning kører. Mødested Markedspladsen i Herning kl. 7.45.

 

Bilag

  • Invitation til stormøde i Fårvang den 28. november 2016