Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

106. Mødeplan for 2017

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødeplan for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødedatoer for 2017.

 

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2017:

 

Onsdag den 18. januar 2017

Onsdag den 22. februar 2017

Onsdag den 22. marts 2017

Onsdag den 19. april 2017

Onsdag den 17. maj 2017

Onsdag den 14. juni 2017

Onsdag den 23. august 2017

Onsdag den 27. september 2017

Onsdag den 25. oktober 2017

Onsdag den 15. november 2017

Onsdag den 6. december 2017

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødeplanen fastsættes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Mødet i maj ændres til den 10. maj. Planen ellers godkendt.