Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

111. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 På mødet i januar drøftes, hvordan vi kan udbrede kendskabet til Seniortaxa.

 

Bodil orientede om et nyt projekt, som hun deltager i. Det er et forsøg med at tilbyde Seniorrejser - 2 forsøg i 2017. 1 rejse til Limfjorden og 1 rejse til Tyskland.

 

Beslutning