Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

108. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ruth orienterede om, at Sandfeldgården ønsker at lave mad på plejehjemmet og har henvendt sig til Sundhedsminister Sophie Løhde. Hun opfordrer til at gå i dialog med politikkerne i Henring Kommune for at få det ændret.

Bruger-pårørenderådet på Sandfeldgården ønsker at arbejde videre på at få ændret forholdene, så maden kan blive lavet på Sandfeldgården.

 

Der er driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem for Sandfeldgården, Kildehøj og Birketoft i Herning Kommune.

Leif og Bodil vil drøfte problematikken om madlavning på plejehjem på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

 

Bodil har deltaget i Seniorråd Øst om Søndagscafe. Hun håber, de vil benytte sig at ideen.

På mødet med seniorrådene i januar vil der være en orientering om søndagscafe.

 

På næste møde skal dagsorden til møde med seniorråd drøftes.