Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

107. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ældrerådet har fået svar på Ældrerådets høringssvar til budget 2017-2020. Der nævnes i svaret, at der vil blive kigget på processen.

 

Der kan indstilles kandidater til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Frist for anmeldelse af kandidater er den 25. januar 2017.

 

Bodil og Hanne deltager i møde om pårørendestrategi mandag den 21. november på FuglsangsøCentret.