Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

78. Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om forventet regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen for 2012 behandles den 12. november 2012 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og den 20. november 2012 i Byrådet.

 

Ældrerådet vil på mødet blive orienteret om det forventede regnskab 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning