Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

79. Punkter til drøftelse på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Punkter til drøftelse på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 28. november 2012.

 

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

Sagsfremstilling

På mødet den 10. oktober 2012 i Ældrerådet fremkom forslag om følgende 3 punkter til drøftelse på mødet med Social- og Sundhedsudvalget. Punkterne har været behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. september 2012.

  • Magtanvendelse - flyt uden samtykke (punkt 115)

  • Godkendelse af huslejer 2013 for de kommunale ældre- og plejeboliger (punkt 116)

  • Madservice Herning - status (punkt 117)

 
Medlemmerne anmodes om at komme med forslag til øvrige punkter til drøftelse på fællesmødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkter til drøftelse på fællesmødet fastlægges.
Formanden indstiller,

Beslutning