Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

80. Forslag til mødeplan for møder i Ældrerådet i 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-616-09 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan for møder i Ældrerådet i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2013.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2013:

 

Onsdag den 9. januar 2013

Onsdag den 6. februar 2013

Onsdag den 6. marts 2013

Onsdag den 17. april 2013

Onsdag den 15. maj 2013

Onsdag den 12. juni 2013

Onsdag den 20. august 2013

Onsdag den 11. september 2013

Onsdag den 23. oktober 2013

Onsdag den 13. november 2013

Onsdag den 18. december 2013

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødedatoer for 2013 fastlægges.
Formanden indstiller,

Beslutning