Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

83. Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 16. november 2016 kl. 9-10.

Ældrerådet har ordinært møde samme dato, så mødet i Ældrerådet udsættes til kl. 10.00.

 

 

Sagsfremstilling

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

 

Ældrerådets medlemmer anmodes om at komme med forslag til punkter til drøftelse på fællesmødet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkter til drøftelse på fællesmødet fastlægges.

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende punkter blev foreslået:

Drøftelse af Ældrerådets høringssvar til budget 2017-2020.

Drøftelse af demografi holdt op i mod overslagsårene i budget 2017-2020.

Hvordan er sammenhængen mellem de ældre borgere, som hører under Handicap og Psykiatri og ældreområdet.

Hvordan arbejdes der med forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

 

Punktet sættes på næste dagsorden, hvor punkterne uddybes og spørsmål fordeles.