Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

80. Borgerservice udenfor Rådhuset

Sagsnr.: 00.14.10-A00-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Borgerservice udenfor Rådhuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 

Pasudstedelse på bibliotekerne

Borgerservice har i april, maj og juni været på bibliotekerne for at lave pas. Aulum, Vildbjerg og Kibæk er besøgt 3 gange udenfor den normale åbningstid i Borgerservice. Derudover har Borgerservice udstedt pas på biblioteket i Østergade 3 gange.

 

Der blev i alt lavet 60 pas i Østergade, 64 pas i Aulum, 110 pas i Vildbjerg og 103 pas i Kibæk.

 

Kunderne var primært børnefamilier, der har været glade for udvidelsen af servicen op til sommerferien. At løse opgaven lokalt er mere tidskrævende og er dermed dyrere end hvis opgaven løses på Torvet i Herning.

 

Digital Post

I sidste og forrige uge har Borgerservice været følgende steder og med følgende antal håndterede fritagelser:

 

86 i alt i Kibæk og Sdr. Felding

23 i Haderup og 90 i Aulum

10 i Ørnhøj og 60 i Vildbjerg

30 i Sunds

12 i Arnborg og i Hammerum 18.

 

Lokalbibliotekernes personale stod samtidig til rådighed til at hjælpe med oprettelse af digitale postkasser.

 

Ny borgerservice i den nære fremtid

Herning Bibliotekerne og Borgerservice har i fællesskab udviklet på nuværende tilbud således, at serviceniveauet for den leverede borgerservice kan udvides fra 1. oktober 2016.

 

Bibliotekets personale opdateres ift. bedre at kunne understøtte hjælp til selvbetjening – såkaldt medbetjening. Medbetjening anvendes blandt andet i forbindelse med flytning, lægevalg og vielse, men omfatter også hjælp til en lang række øvrige kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger fx. pladsanvisning, SKAT.dk og Udbetaling Danmarks løsninger såsom pension og boligstøtte. 

 

I praksis vil det betyde, at Bibliotekets afdelinger på Østergade, Aulum, Vildbjerg og Kibæk, indenfor nuværende bemandede åbningstid, i højere grad kan supplere det borgerservicetilbud, der er på Torvet i Herning.

 

Samtidig udvides den service, der leveres af Borgerservices medarbejdere. For opgaver, der kræver identitetskontrol og myndighedsafgørelse, dvs. pas, kørekort, Nemid og Digital Post, vil der fremover være en månedlig åbningsdag, på henholdsvis Aulum, ViIdbjerg og Kibæk bibliotekerne. Dette tilbud er mod forudgående tidsbestilling og placeret udenfor åbningstiden på Torvet og Bibliotekernes bemandede åbningstid. 

 

Samlet set bliver borgerservicen mere geografisk nær og får en udvidet åbningstid, indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

De udvidede tilbud markedsføres i september og evalueres løbende.

 

Eva Graae deltager på mødet og orienterer samt svarer på spørgsmål.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

For at gøre brug af tilbuddet skal man bestille tid i forvejen - enten på www.herning.dk eller via telefon til Borgerservice.