Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

79. Fornyelse af fritagelser fra digital post

Sagsnr.: 23.15.15-A50-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Fornyelse af fritagelser fra digital post

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tilbage i 2014 blev det obligatorisk for alle borgere over 15 år at modtage digital post fra det offentlige. Godt 10% af borgerne blev dengang permanent eller midlertidigt fritaget.

De midlertidige fritagelser udløber nu her 1. november 2016. De 2889 borgere, hvis midlertidige fritagelser udløber, har løbende siden midt i august fået et brev om udløbet af fritagelsen.

Borgerservice har været rundt i kommunen for at være behjælpelig med fornyelse af fritagelser, Biblioteket har stillet personale til rådighed for de fritagne, der har ønsket at komme i gang med digital post.

 

Eva Graae deltager på mødet og orienterer samt svarer på spørgsmål.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Hvis en borger, der er midlertidig fritaget forsat ønsker at være fritaget, vil det blive en permanent fritagelse.

 

Orienteringen taget til efterretning.