Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

85. Inviation til konference

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Inviation til konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til konferencen Er det helt skævt? En konference med fokus på tilgængelighed og på ulighed blandt ældre.

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 9. november 2016 i Vingsted.

 

Pris pr. deltager er 1.050 kr.

 

Programmet er vedlag som bilag. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Bodil, Hanne, Niels, Ruth, Birde, Hans-Ejnar, Svend Erik, Leif og Jens-Henry tilmeldes.

 

 

Bilag

  • Ældrepolitisk konference den 9. november 2016