Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

84. Invitation til temadag

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til temadag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældresagen indbyder til konferencen Det gode liv på plejehjem

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 11. oktober 2016 i Odense.

 

Pris pr. deltager er 595 kr.

 

Programmet er vedlag som bilag.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen deltagelse.

Bilag

  • Invitation til konference om det gode liv på plejehjem