Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

91. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Det blev evalueret at få dagsorden på mail. Ældrerådet kunne tilslutte sig, at dagsorden lå i papirudgave på mødet.

Referat på mail.

 

Jens Henry orienterede om en annonce onsdag den 31. august avisen i Ikast - Livlinen - en telefon for ensomme ældre. Projekt i samarbejde med blandt andet Ikast Kommune og Røde Kors.