Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

89. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterende om, at der stadig er få tilmeldinger til Ældreådets temadag den 1. oktober.

Bodil forespurgte til en annonce. Ældrerådet mente ikke, at det ville give mange flere tilmeldinger.

Bodil, Leif og Lotte taler sammen den 26. for at se på deltagerantallet.

Herefter træffes beslutning om gennemførelse.

Bodil forsøger, at få Folkebladet til at omtale temadagen.

Der er omtale i Henring Bladet onsdag den 14. september.

 

Ruth melder fra.

 

Øvrige deltagere fra Ældrerådet bliver kontaktet af Bodil for praktisk hjælp.