Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

88. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil blev på Frivilligdagen inviteret til møde i Seniorråd Nord og i Seniorrød Øst for at orientere om Søndagscafe.

Har tidligere deltaget i møde i Seniorråd Syd.

 

Jens-Henry orienterede om, at der i Seniorråd Øst har været en drøftelse af behovet for seniorråd.

Seniorråd Øst efterspørger en debat om opgaver for de enkelte seniorråd.

Det blev foreslået at afholde et møde med de 4 seniorråd, så eventuelle opgaver kan drøftes. Der inviteres til et fællesmøde i januar måned.

 

Hans Ejnar har deltaget i brugerpårørendemøde i Aulum. De har lavet spørgseskemaer til de pårørende om værdighedspolitikken.

 

Niels kan konstatere, at ledelinier på gågaden i Bredgade er lavet som i Østergade. Disse er blevet kritiseret af brugerne. Der var i foråret møde, hvor deltagerne så forskellige muligheder. Der blev en anden løsning anbefalet. Undring over hvorfor de kritererede løsninger er anvendt.

Mari Lohne inviteres til næste møde.

 

Bodil orienterede om evaluering af Tinghuspladsen til Frivilligdagen - stedet var udemærket. Bedre gennemgang end på Torvet.