Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

87. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kørsel til temadag i Viborg den 6. oktober om valg til ældreråd.

 

Ruth kører selv.

Jens herny kører med Bodil og Birde

Leif kører med Peter, Niels og Lotte.

Henning kører med Mads og Hanne

 

Birde tilmeldes.