Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

58. Høring af udbudsmateriale på diabetesprodukter

Sagsnr.: 83.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Høring af udbudsmateriale på diabetesprodukter