Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

50. Synliggørelse af Ældrerådet og seniorrådene

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Synliggørelse af Ældrerådet og seniorrådene

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Debat om udarbejdelse af ny folder.

Indstilling

Formanden indstiller,

at emnet drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen har eksempler med på reklarmefinansierede foldere om andre ældreråd.

Spørgsmålet om der skal udarbejdes en folder blev drøftet.

Folderen skal ikke omfatte seniorrådene.

Der nedsættes et udvalg på 3 til at lave et forslag til folder.

Jens Henry Jensen, Peter Olesen, Bodil Markmøller og Lotte Mikkelsen indgår i udvalget. Lotte indkalder til 1. møde. Leif Jørgensen sørger for kontakt fra firmaet til Lotte Mikkelsen.