Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

49. Evaluering af årsmøde

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af årsmøde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Evaluering af Danske Ældreråds årsmøde den 28. april 2014.

Sagsfremstilling

Drøftelse af

  • indholdet

  • henvendelse til Byrådet

  • pressemeddelelser

Indstilling

Formanden indstiller,

at de 3 punkter drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Forslaget om ændring af navn til seniorråd blev nedstemt, så navnet er stadig Ældreråd.

Leif orienterede kort om flere forskellige emner:

Mad på plejehjem

Etniske seniorer

Ældremilliarden - hvordan bliver den brugt?

Overførselsadgang på institutioner.

Tilgængelighed på instititutioner og andre steder, hvor ældre samles.

It-løsninger. Længst muligt i eget hjem - helst når den ældre gerne vil det. Plejetestamente - ønske for hvordan man gerne vil passes, når man kommer på plejehjem. Ældrerådets medlemmer opfordres til at spørg i de enkelte seniorråd, om de har det på deres institutioner.

Herudover de forskellige seminarer fra temadagen.

Velfærd for ældre - behovsbetinget. Oplægsholder Erik Stagsted har åbnet for muligheden for at komme og holde oplæg om emnet.

God mad - godt liv. Der skal arbejdes på at det kommunale tilbud gøres både bedre og billigere.

Palliativ indsats- også andre grupper end cancerpatienter. En opgave for det nye akutteam?? Bodil noterer ned til møde med direktør og udvalgsformand den 27. maj.

 

Der opfordres til at holde øje med brugen af ældremilliarden. Ældrerådet bør være på forkant til ansøgningen til ældremilliarden i 2015. Punktet drøftes også til møde med direktør og udvalgsformand den 27. maj.

 

Henvendelse fra Danske Ældreråd sendes til Byrådets medlemmer.

 

Der er ikke behov for pressemeddelelser.