Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

51. 3 artikler med fokus på ældre

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

3 artikler med fokus på ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 9. april 2014 blev der uddelt 3 artikler med fokus på ældre.

Sagsfremstilling

Det blev på mødet den 9. april 2014 besluttet, at artiklerne skulle drøftes på mødet den 14. maj 2014.

 

Artiklerne blev uddelt på forrige møde og sendes derfor ikke med dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at artiklerne drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif har ud fra artiklerne lavet et forslag til et brev til Social- og Sundhedsudvalget. Brevet læst op og blev godkendt. Sendes til Social- og Sundhedsudvalget.