Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

52. Invitation til inspirationsdag

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til inspirationsdag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Eden Denmark indbyder til inspirationsdag trivsel og meningsfuldhed for den enkelte i en hverdag, som leves i en plejebolig.

Sagsfremstilling

Program for dagen kan ses i vedlagte bilag.


Tilmeldingsfristen er 22. maj 2014.

 

Deltagerbetalingen er 950 kr. pr. person.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen deltagelse fra Ældrerådet.

Bilag

  • Invitation Eden alternative temadag juni 2014_final