Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

48. Herning Kommunes hjemmeside

Sagsnr.: 85.02.20-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Herning Kommunes hjemmeside

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i efteråret 2013 fået ny hjemmeside, som består af Herning.dk samt en del emnesites.

 

På mødet vil Sinnet Ellehauge Haag, som er webleder i Herning Kommune, orientere om den nye hjemmeside.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen om opbygning og indholdsstruktur på herning.dk samt emnesites blev taget til efterretning.

 

Ældrerådet blev opfordret til at udbrede tankerne bag hjemmesiden og give feedback på de enkelte sider, hvis noget ikke fungerer eller et emne ikke kan findes.

 

Knappen til feedback findes på alle sider yderst til højre.

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbreve fra blandt andet de politiske udvalg - find fanen på siderne yderst til højre.