Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

57. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Peter Olesen opfordrer til at følge brugen af ældremilliarden i Herning Kommune.

Peter Olesen ønsker oplysning om, hvordan betalingen for at være på plejehjem udregnes.

Peter Olesen orienterede om et besøg i Borgerservice - mange kunder og der er ikke stole nok. Ventetid 35 min. for at brevstemme. Ventetid 38 min. for at forny blåt sygesikringsbevis. Det kunne ikke gøres manuelt - skal ske digitalt.

 

Ruth Nørgaard - orienterede om, at flere borgere oplever at det er en dårlig oplevelse, når pårørende skal på plejehjem.

 

Jens Henry Jensen - hvis der arrangeres møde med Erik Stagsted fra Nyborg-seminaret vil seniorrådene gerne deltage.

Ældrerådet bakker op.

Svend Erik Jensen foreslog, at Sinnnets oplæg holdes på et fællesmøde med seniorrådene evt. sammen med indlæg fra Erik Stagsted.

 

Jens Henry Jensen har skimmet referat fra møde i Kultur og Fritidsudvalget - dog kun åbningstid på det nye bibliotek som var relevant.

 

Niels Hedegaard har undersøgt, at der ved fremmøde til ældrerådsvalg flere steder er højere stemmeprocent.

Niels Hedegaard oplyste, at ældreboligbehovet stiger med ca. 15-20 procent i løbet af få år.