Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

55. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil Markmøller:

Tema for 1. oktober. Emnet er nu meldt ud og er:

ET SAMFUND FOR ALLE - ingen skal være udenfor.

 

Der fastlægges umiddelbart efter Ældrerådsmødet dato for møde i temadagsudvalget.