Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

54. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil Markmøller efterlyser tilbagemeldinger fra seniorrådene om deltagelse i Frivillighedsdagen den 22. august. Svar direkte til Bodil inden sommerferien.

 

Jens Henry Jensen - Seniorråd Syd har holdt møde på Lind plejecenter. Drøftelse af rådenes berettigelse. Det blev nævnt, at der mangler busser til Lind.

 

Jens Henry Jensen - Opfordrer til at besøge Ældreforums hjemmeside - der er en mængde af foldere som kan bestilles ude beregning.

 

Niels Hedegaard orienterede om besøget på Lind plejecenter med seniorråd syd. Der blev orienteret om de mange nye hjælpemidler blandt andet spiserobot, afstressningsstol og fleksibel indretning af lejlighederne.