Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

53. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Indbydelse til indvielse af Koloritten den 20. maj blev uddelt.

 

Leif Jørgensenhar holdt møde med Lis Bukholt den 13. maj, hvor temaerne blev prioriteret.

På mødet den 11. juni 2014 er temaet hjemmeplejen.

På mødet den 13. august 2014 er temaet plejehjem og visitation.

På mødet den 10. september 2014 er temaet akutteam.

 

Leif har på mødet med Lis Bukholt spurgt til et tal for borgere, som søger - men ikke bliver godkendt til plejehjem.

 

På mødet blev valg til seniorråd i 2015 også drøftet og konklusionen er, at det er områdeledernes ansvar. Det skal være mere ensartet med større fokus. Seniorrådene laver egne foldere.