Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

132. Orientering om høring omkring køreplaner for nyt bybusnet

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om høring omkring køreplaner for nyt bybusnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby

Sagsfremstilling

Forvaltningen kommer og orienterer om den kommende høring omkring køreplanerne for det nye bybusnet med start 30. juni 2019.

Høringsperioden er 7. januar - 20. januar 2019 via Midttrafiks hjemmeside.

 

Der bliver orienteret om følgende for hver rute

  • antal busafgange i timen
  • første og sidste afgang
  • samt hvor der er tilbud om flexbus-kørsel.

 

Lene Ahle Skoubo og Line Engell Nørby fra Teknik og Miljø deltager i mødet fra kl. 11.00.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale vedlægges referatet. Der kan dog komme ændringer inden høringsperioden.

Det blev aftalt, at ruterne gennegåes på møde den 9. januar, før der afgives høringssvar.

 

Bilag

  • Ældrerådet_2018-12-12_køreplaner.pdf
  • Påstigerkort Herning bybusser-251018.pdf