Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

135. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 9. januar 2019.

Der sættes et punkt på om høringssvar til Midttrafik.